Het Coachingstraject

We kunnen aan de slag! De volgende fasen zullen worden doorlopen:

 

Intake
In deze fase zal de kennismaking plaatsvinden en zal uw financiële situatie onder de loep genomen worden. Afhankelijk van uw situatie zal er een schatting gemaakt worden van het aantal coachingsuren en zal het bijbehorende tarief worden besproken.
Indien nodig brengen we samen uw financiële administratie op orde en stellen we een maand- en jaaroverzicht op. Met deze informatie zal een plan van aanpak ofwel een budgetplan opgesteld worden waarmee we aan de slag kunnen gaan.

Advies en Coaching
Gedurende de samenwerking zullen de inkomsten en uitgaven verder behandeld worden en ondersteun ik u bij het omgaan met uw budgetplan. Eventuele rechten op toeslagen zullen worden onderzocht en indien nodig kan er bemiddeld worden tussen u en eventuele schuldeisers. Uiteraard is dit geheel afhankelijk van uw wens en uw situatie.

Nazorg
In de laatste fase is het doel bereikt; u hebt weer inzicht in uw financiële situatie en u kunt daar op een verantwoorde wijze mee omgaan. In overleg zal het contact met mij als budgetcoach worden afgebouwd en kunt u zelf uw financiële touwtjes in handen houden. Kan ik u van dienst zijn? Neemt u dan vrijblijvend contact met mij op!